Mere i preporuke za zaštitu od nastanka i širenja Korona virusa na teritoriji opštine Titel

Mere i preporuke za zaštitu od nastanka i širenja Korona virusa na teritoriji opštine Titel

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Titel je na vanrednoj sednici održanoj dana 18.03.2020. godine doneo sledeće zaključke:
read more
Apel građanima opštine Titel

Apel građanima opštine Titel

Povodom Odluke o uvođenju vandrednog stanja u Republici Srbiji, predsednik Opštine Titel zajedno sa Štabom za vanredne situacije, a u skladu sa ovlašćenjima u vanrednim situacijama doneo je sledeće odluke:
read more
Uvid u birački spisak – Izbori 2020

Uvid u birački spisak – Izbori 2020

Opštinska uprava opštine Titel obaveštava građane opštine Titel koji imaju biračko pravo, da do zaključenja biračkog spiska, 10. aprila 2020. godine do 24.00 časa, mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili isp...
read more