Mesna zajednica Lok

Savet Mesne Zajednice Lok u 2017. godini raspolagao je sa 1.928.000,00 dinara. U šta su utrošena…