zaprasivanje komaraca titel

Na komarce sa zemlje

Kada se kasno raspiše javna nabavka „Usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Titel“, pa ima nezadovoljnih odlukom komisije, slede žalbRead More…