Otvorena Biblioteka – zadužbina Nikole Z Nedića

Biblioteka - zadužbina Nikole Z Nedića otvorena je u Gardinovcima u učionici OŠ „Svetozar Miletić“.