Solidarnost Ločana

Kol centar Mesne zajednice Lok formiran je 16. marta 2020. godine i zabeležio je ukupno 243…

Ločka vodica nije za piće

Kako saznajemo u Mesnoj zajednici Lok, u Izveštaju Odseka za humanu ekologiju Higijenskog zavoda Novi Sad,…

Mesna zajednica Lok

Savet Mesne Zajednice Lok u 2017. godini raspolagao je sa 1.928.000,00 dinara. U šta su utrošena…