Skupština Udruženja invalida rada opštine Titel

Udruženje invalida rada opštine Titel u protekloj godini dobro je radilo, opšta je ocena sa Izveštajne…