JKP Komunalac Titel obogaćuje vozni park

JKP „Komunalac“ Titel ovih dana je kupilo novi traktor sopstvenim sredstvima.