Udruženje dijabetičara Titel i Unija žena SNS organizovali tribinu o dijabetesu

U sklopu tribine posvećene ženi i dajabetesu, 28 osoba je iskoristilo priliku i besplatno izmerilo šećer…