Zelena učionica na plaži

„Zelena učionica“ je edukativno-kreativna radionica-kviz, sa zanimljivim igrama u prirodi, koja se pet godina održava u…