titel opstina titel

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Titel izlažen na javni uvid

Lokalne vesti
Podelite na društvenim mrežama!

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Titel izložen je u sedištu Opštinske uprave Titel u ul. Glavna br.1. na prvom spratu kancelarija broj 3.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Titel mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 08 do 13 sati svakog radnog dana i u neradne dane od 08 do 13 sati, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska do 06.juna.2020.godine.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu i ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska do 01.juna 2020.godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine (izabrano mesto glasanja).

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-birački-spisak, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.