Novembarska nagrada Društvu za zaštitu flore i faune Forland

LOK: Društvo za zaštitu flore i faune Dunava i dunavskog priobalja Vojvodine „Forland“ iz Loka je…