titel-most-obustava-saobracaja

Totalna obustava saobraćaja preko mosta kod Titela u periodu od 1. aprila do 1. novembra 2021. godine

Na mostu preko reke Tise, kod Titela pojavila su se oštećenja na konstrukciji mosta, koja bi, ukoliko bi saobraćaj nastavio da se dalje odvija , doRead More…