Mere i preporuke za zaštitu od nastanka i širenja Korona virusa na teritoriji opštine Titel

Mere i preporuke za zaštitu od nastanka i širenja Korona virusa na teritoriji opštine Titel

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Titel je na vanrednoj sednici održanoj dana 18.03.2020. godine doneo sledeće zaključke:
read more